Foredrag

Et foredrag med Sofie Münster giver dig:

  • Nye perspektiver på børneopdragelse, hvor personlige karakter er i fokus
  • Konkrete redskaber til, hvordan du kan styrke børns indre og ruste dem til livet
  • En levende og nærværende fortæller, der ikke fortæller med løftet pegefinger, men i stedet bruger humor og konstruktive eksempler

Sofie rammer sit publikum helt præcist - og vores tilfælde forældre til teenagebørn. Hun er en levende og underholdende foredragsholder. Vi var meget tilfredse.

Charlotte Junggreen Have

Aabenraa Kommune

0-5 årige: Den bedste start på livet

Intet har så afgørende betydning for børns udvikling og trivsel som den følelsesmæssige tilknytning til de voksne omkring dem. Det fastslår mere end 50 års forskning. Alligevel er denne viden aldrig blevet omsat til en konkret metode. I Den bedste start på livet introducerer Sofie Münster som den første i Danmark den tilknytningsbaserede opdragelse til forældre og tilknytningsbaseret pædagogik til fagfolk.

Foredraget kan vinkles til nedenstående tre målgrupper:

Foredrag til forældre: Lær børn at gøre det rigtige uden de føler sig forkerte

Gennem massevis af eksempler får forældre inspiration til, hvordan de udvikler stærke værdier hos børnene, så de opbygger personlig integritet og selvværd og lærer at handle i forlængelse af, hvad der er rigtigt for dem frem for at gå efter popularitet eller ydre anerkendelse. Sofie giver eksempler på, hvordan forældre er tydelige voksne, der sætter grænser og opstiller forventninger på en måde, som får børnene til at vokse og udvikle selvstændighed og selvreguleringsevne – og så børmeme tager det til sig uden, at man behøver at skælde ud, blive vred, bruge straf eller ty til lange forhandlinger.

Sofie giver også værktøjer til, hvordan forældre via de nære relationer til børnene,  giver dem mod til at turde at fejle, prøve sig frem og spørge om hjælp, når de er i tvivl.

Foredrag til fagfolk: Hvordan trygheden i relationen skaber afsættet for barnets leg, læring og emotionelle udvikling

Relationer er omdrejningspunktet for det professionelle arbejde med børn. Men hvordan kan man bruge den nyeste tilknytningsforskning i arbejdet med at understøtte børnenes leg, emotionelle udvikling og det brede læringsbegreb? Med dette foredrag får fagfolk får alvor omsat den nyeste psykologiske forskning til konkrete pædagogiske værktøjer man kan bruge i hverdagen. Der vil bl.a. være fokus på organiseringen, så legen bliver det gennemgående og tager afsæt i børnenes perspektiv, evaluering af kvaliteten af relationerne mellem børn og voksne og børnene imellem og inspiration til arbejdet med det brede læringsbegreb.

Der udleveres konkrete materialer, som deltagerne er velkomne til at benytte i det daglige arbejde efterfølgende, herunder værktøjer til evaluering af relationer, vurderingstrapper til arbejdet med det brede læringsbegreb samt karakteristika for det nære samspil.

Foredraget kan bookes både som et foredrag eller halv/hel temadag.

Foredrag for fagfolk med (professionel) tilknytning til børn i udsatte positioner: Hvordan man understøtter leg og læring hos børn, der ikke har trygge relationer med sig hjemmefra

Udsatte og utrygge børn kan nogle gange være svære at danne nære relationer til. De har ikke lært, hvordan man gør hjemmefra, og er ofte vant til at være på vagt eller at reagere på måder, som nogle gange kan være svære at holde af. De slår måske eller er hårde over for de andre børn. Men forskning viser, at børn knytter sig til de voksne i deres liv – både ude og hjemme.

I dette foredrag bliver der derfor stillet skarpt på, hvordan pædagoger i praksis kan afkræfte de negative forventninger, som barnet møder den voksne med, så de kan danne nære relationer til børnene og understøtte børnenes leg, læring og udvikling. Der vil bl.a. være fokus på, hvordan man kan afkode og forstå børnene, som ofte ikke udtrykker deres behov direkte, ligesom deltagerne vil få præsenteret for en række konkrete værktøjer til bl.a. at evaluere kvaliteten af relationen, understøtte børnenes leg og læring og redskaber til pædagogisk refleksion.

Foredraget kan også målrettes så det henvender sig til plejeforældre. Det kan bookes både som et foredrag eller halv/hel temadag.

6-15 årige: Sådan ruster vi børn til livet

Sofie Münsters foredrag viser, hvordan vi som voksne ruster børn til livet – konkret og anvendeligt. Foredraget er baseret på den nyeste internationale forskning og er fyldt med massevis af konkrete eksempler på, hvordan man bygger børn op som mennesker, så de bliver rustet til at klare modstand, udfordringer og fejltagelser. Omdrejningspunktet er børnenes karakterdannelse, og hvordan børn lærer at stå fast på det, de tror på – også selvom deres omgivelser rykker i dem og presser dem til at gå på kompromis med sig selv. Det er noget alle børn har brug for i en tid med sociale medier, fokus på præstationer og undersøgelse efter undersøgelse, som viser at flere børn føler sig pressede, ensomme og stressede.

Foredraget kan vinkles til nedenstående tre målgrupper:

Foredrag til forældre: Hvordan forældre ruster deres børn til livet

Gennem massevis af eksempler fortæller Sofie, hvordan forældre kan sætte grænser og møde deres små børns følelser på en måde, der skaber plads til både børn og voksne. Forældre bliver klædt på til at forstå, hvorfor små børn handler, som de gør, og får en fornyet forståelse for værdien af børnenes svære og vanskelige følelser.

Det er først når vi voksne for alvor forstår, at der altid er en grund til, at børn føler og handler, som de gør, at forældre kan opbygge den vigtige følelsesmæssige kontakt, der gør alle dagligdagens aktiviteter som måltider, putning og tandbørstning lettere og rarere for alle. Pludselig behøver forældre ikke true, forhandle, hæve stemmen, give børnene en timeout eller gentage sig selv hundrede gange for at få børnene til at høre efter. Når forældre har fokus på tilknytningen, mens de opdrager, bliver opdragelse til det, som det hele tiden burde have været: At lære børn at gøre det rigtige, uden at de føler sig forkerte undervejs.

Foredrag til fagfolk: Hvordan skolen kan styrke børnenes karakterdannelse, så de rustes til både at lære og at leve

Med udgangspunkt i den nyeste internationale forskning og massevis af konkrete eksempler viser Sofie Münster, hvordan de personlige og emotionelle kompetencer spiller ind på børns læring, selvregulering og udvikling, ligesom hun kommer med nogle klare bud på hvordan man som fagprofessionel kan understøtte børnene karakterdannelse i dagligdagen.

Sofie kommer med inspiration til, hvordan I gennem feedback, opmuntring og ros kan hjælpe børn til at få fokus på deres proces frem for deres resultater, og hvordan I gennem de fysiske rammer kan skabe et læringsmiljø, som understøtter børns karakterdannelse. I en tid med tests, fremlæggelser og lign. præstationsmålinger, hvordan kan man så ruste børnene til disse krævende læringssituationer.

Få også inspiration til, hvordan I gennem dialog og samtale kan styrke børnenes personlige og sociale kompetencer og hvordan I ved at igangsætte aktiviteter kan styrke børns mod til at prøve sig frem og turde at fejle. Endelig kommer Sofie med gode råd til, hvordan forældresamarbejdet kan styrkes og forældrene kan bringes i spil i forhold til børnenes karakterdannelse.

Målgruppen for foredraget/temadagen er lærere, skoleledere, ungdomsskoler, SSP og andre der arbejder med skolerelaterede udfordringer.

Foredrag for fagfolk med (professionel) tilknytning til børn og unge i udsatte positioner

Udsatte børn og unge kan nogle gange være svære at danne nære relationer til. De har ikke lært, hvordan man gør hjemmefra, og er ofte vant til at være på vagt eller at reagere på måder, som nogle gange kan være svære at holde af. Men forskning viser, at børn knytter sig til de voksne i deres liv – både ude og hjemme.

I dette foredrag bliver der derfor stillet skarpt på, hvordan professionelle voksne i praksis kan afkræfte de negative forventninger, som barnet møder den voksne med, så de kan danne nære relationer til børnene og understøtte deres læring og karakterdannelse. Det handler om at skabe den psykologiske tryghed, der skal til for, at børnene tør sætte sig selv på spil, udfordre sig selv, bede om hjælp og udvikle sig som mennesker. Der vil bl.a. være fokus på, hvordan man kan afkode og forstå børnene, som ofte ikke udtrykker deres behov direkte, ligesom deltagerne vil få præsenteret for en række konkrete værktøjer til bl.a. at evaluere kvaliteten af relationen, understøtte børnenes læring og redskaber til pædagogisk refleksion.

Foredraget kan også målrettes så det henvender sig til plejeforældre. Det kan bookes både som et foredrag eller halv/hel temadag.

13-17 årige: Sådan ruster vi teenagere til livet – og os selv til livet med dem

På dette foredrag vil Sofie Münster vise, hvordan vi som forældre kan bevare en tæt relation til vores teenagere, selvom de forsøger at løsrive sig fra den.

Når ens børn kommer i puberteten, er det ikke kun en omvæltning for de unge, det er ofte også en stor omvæltning for forældrene. Og for teenagerene er det en brydningstid, hvor deres sociale trivsel og mentale sundhed kan blive særligt udfordret og følelserne sidder uden på tøjet. 

Det kan være en udfordring i mange familier, da der kan opstå konflikter, og mange forældre oplever, at de har mindre adgang til deres børns indre liv, for hvordan bevarer man en nær relation til et menneske, som i bund og grund forsøger at løsrive sig fra den?

Foredraget giver forældre viden om, hvad det er for nogle forandringer teenagere går igennem i puberteten – og indsigt i, hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt - og afliver en gang for alle myten om, at teenagere er ligeglade med, hvad deres forældre siger.

Samtidig får forældre massevis af konkrete redskaber til bl.a. at kommunikere konstruktivt, så små ting ikke ender i store konflikter – og til at tage de svære snakke, så de unge får lyst til at dele deres liv med deres forældre uanset om det handler om alkohol, sex eller venskaber.

I virkeligheden handler det om at turde erkende, at man ingen kontrol har over sin teenager. Man kan højest håbe på indflydelse og den skal man gøre sig fortjent til. Foredraget viser hvordan.

Kontakt & booking

Til højre kan du oprette en forespørgsel, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at booke et foredrag. Du får lynhurtigt svar!

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.