Foredrag

Et foredrag med Sofie Münster giver dig:

 • Nye perspektiver på børneopdragelse, hvor personlige karakter er i fokus
 • Konkrete redskaber til, hvordan du kan styrke børns indre og ruste dem til livet
 • En levende og nærværende fortæller, der ikke fortæller med løftet pegefinger, men i stedet bruger humor og konstruktive eksempler

Børn skal have lov til at blive til nogen, før de kan blive til noget

 • I dette foredrag vil Sofie Münster gøre publikum klogere på sin forståelse af børn og unge, deres opdragelse og opvækst. Sofies klare opfattelse er, at vi som forældre og fagpersoner ikke skal lægge fokus på, om børnene bliver til noget, men i stedet give børnene mulighed for at blive til nogen.
 • Samfundet oplever i stigende grad, at unge og børn bliver stressede og mistrives. Det skyldes bl.a. det øgede ydre pres fra bl.a. karakterer og sociale medier og store forventninger fra forældre, lærere og samfundet og som følge deraf dem selv.
 • Sofie er dog overbevist om, at vi skal fokusere mindre på karakterer og mere på børnenes karakter. De skal have lov til at udvikle de personlige egenskaber, der gør dem til hele og gode mennesker med hver deres unikke sider.
 • Sofie giver redskaber til, hvordan vi kan hjælpe og understøtte børns karakterdannelse gennem leg, en tydelig og værdibaseret opdragelse og ved at dyrke de nære relationer med forældre, jævnaldrende og andre voksne, hvor der er tryghed, tillid og forudsigelighed
 • Sofies foredrag bygger på nyeste forskning og praksisnære eksempler.

0-3 årige: Den bedste start på livet

De første år af livet er de vigtigste, men hvorfor er de egentlig det? Og hvordan giver man som forældre sine børn den bedste start på livet? Det giver foredraget med udgangspunkt i nyeste forskning nogle tankevækkende svar på, som kan gøre enhver nybagt forælder mere rolig.

Det handler nemlig ikke om at gøre en masse, men om at gøre det grundlæggende: At opbygge en nær relation og møde barnet i sin følelsesmæssige udvikling. Når de første år er vigtige, er det altså fordi fundamentet for børnenes psykiske sundhed støbes her. Deres følelse af værd, følelsesregulering, relationer og deres trivsel. Og heldigvis er det nemt at gå til: Det handler nemlig blot om at lære, hvordan man aflæser små børns adfærd rigtigt, fortolker den og møder den på en måde, som er følsom, nærværende og udviklingsmæssigt passende.

Foredraget gør op med den hidtidige tilgang til nybagte forældre, som bombarderes med viden om, hvordan de bør lære deres børn så meget som muligt, så tidligt som muligt. Motorik, sprog og kognitive kompetencer. Ikke fordi det ikke er vigtigt. Men fordi der er noget, der er vigtigere, og som bør komme først, nemlig barnets menneskelige udvikling. Uden den, intet af det andet. Det er faktisk ret simpelt: Hvis børn får lov til først at blive til nogen, bliver det meget nemmere for dem senere i livet at blive til noget.

0-6 årige: Sådan ruster vi børn til livet – foredrag for forældre

Når vi som forældre har småbørn, har vi en masse forhåbninger for deres liv og deres udvikling. Vi håber, at de lærer at stå ved sig selv, og det, de tror på. Det er dog ikke en nem opgave at opdrage sine børn til den faste indre styrke. Bestemt ikke i dag, hvor vi lever i en verden, der har store krav til det ydre og præstationer. Men det er ikke en umulig opgave. Sofie Münster vil i foredraget give nogle konkrete redskaber til, hvordan forældre kan ruste deres børn bedst muligt til livet allerede mens børnene stadig er små.

Der vil særligt være fokus på:

 • Betydningen af forudsigelige rammer og hvordan man inddrager børn, så de udvikler selvstændighed og ansvar
 • Hvordan forældre kan være tydelige om deres grænser og kan tage styringen uden at skælde ud, forhandle eller straffe
 • At ruste børn til udfordrende situationer fx at smide bleen eller sutten og hvordan man motiverer børnene og giver dem tro på at de kan lære det
 • Hvordan forældre kan skabe de bedst mulige rammer for børnenes frie leg og fantasi, og viden om hvorfor det er vigtigt for deres udvikling som mennesker

Dette foredrag kan kombineres med foredraget ovenfor, ”Den bedste start på livet”.

0-6 årige: Hvordan leg, emotionel læring og karakterdannelse ruster børn til livet – foredrag for fagfolk

 • I forbindelse med den nye dagtilbudslov introduceres et andet børnesyn, hvor barndommen i sig selv bliver opfattet som noget, der har en værdi. Børnenes læring skal nu forstås bredt. Opmærksomheden skal ligge på børnenes udvikling som mennesker og deres karakterdannelse, og her får legen en særlig status og skal være et bærende element i hverdagen og dagsinsitutionerne. 
 • Hvordan arbejder vi med et bredt læringsbegreb? Og hvordan kan emotionel læring og leg have betydning for børnenes emotionelle og personlige udvikling? Det vil Sofie komme med en række bud på.
 • I får blandt andet svar på, hvordan man arbejder med det brede læringsbegreb og bevidst kan skabe et pædagogisk læringsmiljø, der danner grobund for børnenes karakterdannelse. Desuden forklarer Sofie, hvordan man skaber de bedst mulige rammer for børns leg, og hun reflekterer over pædagogens rolle i dette.
 • I arbejdet som pædagog vil der ofte være en masse en rutinesituationer i løbet ad en dag. Sofie vil i foredraget fortælle, hvordan det brede læringsbegreb kan komme i spil i helt konkrete scenarier som under frokosten, eller når børnene skal have overtøj på.
 • Sofies tilgang til det brede læringsbegreb og børns karakterdannelse tager afsæt i den nyeste forskning inden for udviklingspsykologi og simple og konkrete eksempler, der sætter teorien i et praktisk perspektiv.
 • Foredraget kan udvides til en halv – eller heldags workshop.

6-15 årige: Klog er noget man øver sig på – hvordan arbejdet med børns karakterdannelse ruster dem til både at lære og leve – foredrag for fagfolk

 • De fleste børn og unge har det godt i skolen, men undersøgelser viser også, at flere og flere føler sig stressede, ensomme og pressede, mens andre kæmper med at holde fokus og være vedholdenhed. Måske skyldes det særligt, at børnene vokser op i en tid, hvor der i samfundet er enormt fokus på præstationer og ydre anerkendelse. 
 • Selvom det er forskellige udfordringer børnene bokser med, kan de typisk rustes til bedre at klare dem, hvis vi styrker deres personlige karakter.
 • Det handler om at bygge børnene op som mennesker og så de får et stærkt indre, som gør dem i stand til at træffe valg ud fra værdier og normer, i stedet for ydre parametre som popularitet, præstationer og udseende. Det gør det nemlig lettere for dem både at lære og at leve.
 • Der findes forskellige metoder til at ruste børnene personligt og emotionelt. Man kan bl.a. igennem feedback og ros få børnene til at fokusere mere på processen frem for resultatet. Man kan skabe tydelige fysiske rammer, der bidrager til børnenes karakterdannelse. Eller man kan igangsætte aktiviteter, som giver børnene større mod på at fejle. Det er blot nogle af de metoder, som Sofie vil uddybe i sit foredrag.
 • Foredraget kan udvides til en halv – eller heldags workshop.

6-15 årige: Klog er noget man øver sig på – hvordan forældre ruster deres børn til livet – foredrag for forældre

 • De fleste børn og unge har det godt i skolen, men undersøgelser viser, at flere og flere føler sig stressede, ensomme og pressede. Måske særligt fordi de vokser op i en tid, hvor der i samfundet er enormt fokus på præstationer og ydre anerkendelse. Det kan resultere i psykosomatiske symptomer som dårlig søvn, ondt i maven og i hovedet, som påvirker både trivsel, koncentration og fokus. 
 • Selvom det er forskellige udfordringer børnene bokser med, kan de rustes til bedre at klare dem, hvis vi som forældre styrker deres personlige karakter.
 • Det handler om at bygge børnene op som mennesker og så de får et stærkt indre, som gør dem i stand til at træffe valg ud fra værdier og normer, i stedet for ydre parametre som popularitet, præstationer og udseende.
 • Foredraget giver forældre helt konkrete redskaber til bl.a. at:
  • Udvikle stærke værdier hos børnene, så de opbygger personlig integritet og lærer at handle i forlængelse af, hvad der er rigtigt for dem.
  • Være tydelige voksne, der sætter grænser og opstiller forventninger på en måde, som får børnene til at vokse og udvikle selvstændighed og selvreguleringsevne.
  • Sige tingene, så børnene hører efter og tager det til sig uden, at man behøver at skælde ud, blive vred, bruge straf eller ty til lange forhandlinger. 
  • Skabe rammer for børnenes leg, så hverken skærme eller forældres bekymringer får lov til at gå ud over børnenes eget initiativ og udfoldelse.
  • Udvikle nære relationer til børnene, så de opbygger mod til at fejle, prøve sig frem og spørge om hjælp, når de er i tvivl.

13-17 årige: Forstå din teenager og få redskaberne til at bevare den tætte relation – foredrag for forældre til teenagere

 • Når ens børn bliver teenagere er det ikke kun en omvæltningen for de unge, det er ofte også en stor omvæltning for forældrene
 • Samtidig oplever mange teenagere pludselig større og stærkere følelser og de begynder i stigende grad at orientere sig mere mod deres jævnaldrende end deres forældre
 • Det kan være en udfordring i mange familier, da der kan opstå konflikter og mange forældre oplever, at de har mindre adgang til deres børns indre liv
 • Foredraget giver forældre viden om, hvad det er for nogle forandringer teenagere går i gennem i puberteten og afliver en gang for alle myten om, at teenagere er ligeglade med, hvad deres forældre siger
 • Samtidig får forældre også massevis af konkrete redskaber til bl.a. at:
  • Kommunikere konstruktivt, så små ting ikke ender i store konflikter
  • Tage de svære snakke, så de unge får lyst til at dele deres liv med deres forældre
  • At fastholde rammer, selvom børnene er blevet store og viden om, hvorfor det er stadig er vigtigt stadig at sætte tydelige grænser
  • Sige tingene, så den unge hører efter og tager det til sig uden, at man behøver at skælde ud, blive vred, bruge straf eller ty til lange forhandlinger.

Kontakt & booking

Til højre kan du oprette en forespørgsel, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at booke et foredrag. Du får lynhurtigt svar!

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.